l i i I N T R O D U C T I O N T O V O L U M E 1 0
[24]“Berlijnsch universiteitsleven,” Nieuwe Courant, 2 March 1920, Morning Edition.
[25]“[…] van revolutionairen zijde”; Parket van den Procureur-Generaal to Minister of Education,
19 March 1920, Ne-Ar, Archief van het Ministerie van Onderwijs, Rectoren toegangsnummer 2.14.17
inventarisnummer 13.
[26]“Dr. Einstein (niet Eisenstein) en Gravin Olga von Hagen […] hebben beiden gedurende de
bezetting van België ongeveer 3 jaar te Brussel gewoond, waar dr. Einstein herhaaldelijk getracht
heeft revolutie onder de Belgen te verwekken en Olga von Hagen veel schreef onder het pseudoniem
“De roode Gravin.” […] Beide personen worden scherp in het oog gehouden en hun vertrek naar
Nederland zal zeker tijdig worden gemeld.” Opperwachtmeester, Detachements Commandant, 1e
Div. Koninklijke Marine to Kapitein Districts-Commandant te Breda, 18 June 1919, Ne-Ar, Archief
van het Ministerie van Onderwijs, Rectoren toegangsnummer 2.14.17 inventarisnummer 13.
[27]Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen to De Gijselaar and Van Vollenhoven, 22
March 1920, Ne-Ar, Archief van het Ministerie van Onderwijs, Rectoren toegangsnummer 2.14.17
inventarisnummer 13.
[28]“Professor Einstein […] is getrouwd met een jodinnetje die evenals hij heet, doet niet aan gra-
vinnen, en heeft tijdens den oorlog niet in Brussel gewoond of vertoefd.” Van Vollenhoven to Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 27 March 1920, Ne-Ar, Archief van het Ministerie van
Onderwijs, Rectoren toegangsnummer 2.14.17 inventarisnummer 13.
[29]Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen to Minister van Buitenlandse Zaken, 4
May 1920, Ne-Ar, Archief van het Ministerie van Onderwijs, Rectoren toegangsnummer 2.14.17
inventarisnummer 13.
[30]“Einstein […] het communisme een domheid vindt”; Heike Kamerlingh Onnes to Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 10 May 1920, Ne-Ar, Archief van het Ministerie van Onder-
wijs, Rectoren toegangsnummer 2.14.17 inventarisnummer 13.
[31]Vaihinger 1918.
[32]For further discussion of the debates around the Als-Ob conference, see Hentschel 1990,
sec. 3.4.2.
[33]“revolutionaire kringen”; Ministerie van Buitenlandse Zaken to Minister van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen, 20 May 1920, Ne-Ar, Archief van het Ministerie van Onderwijs, Rectoren
toegangsnummer 2.14.17 inventarisnummer 13.
[34]Minister to Raad van Ministers, 26 May 1920, Ne-Ar, Archief van het Ministerie van Onder-
wijs, rectoren toegangsnummer 2.14.17 inventarisnummer 13.
[35]Raad van State to Queen Wilhelmina, 15 June 1920, Ne-Ar, Archief van het Ministerie van
Onderwijs, Rectoren toegangsnummer 2.14.17 inventarisnummer 13.
[36]See Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, No. 315 (27 July 1920).
[37]Cornelis van Vollenhoven to Einstein, 12 July 1920, in Calendar. Curatoren der Rijks-Univer-
siteit te Leiden to Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 31 July 1920, Ne-Ar, Archief
van het Ministerie van Onderwijs, Rectoren toegangsnummer 2.14.17 inventarisnummer 13.
[38]“alle twijfel is opgeheven omtrent de identiteit van den benoemden hoogleraar met dr. Einstein,
die in de loop van 1919 werd gesignaleerd, als beslist de communistische beginselen te zijn toege-
daan”; Commissie van Toezicht to Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 8 September
1920, Ne-Ar, Archief van het Ministerie van Onderwijs, Rectoren toegangsnummer 2.14.17 inventa-
risnummer 13.
[39]Queen Wilhelmina, draft of decree of confirmation of appointment of Albert Einstein as Pro-
fessor of Physics in the chair created by the Leyden University Fund, 21 September 1920, Ne-Ar,
Archief van het Ministerie van Onderwijs, Rectoren toegangsnummer 2.14.17 inventarisnummer 13.
[40]Heike Kamerlingh Onnes to Einstein, 8 February 1920 (Vol. 9, Doc. 304).
[41]See also the discussion in Matricon and Waysand 2003, chap. 3.
[42]See Guillaume 1920c and 1920d, and Eddington 1920b.
[43]See Grossmann 1920.
[44]Rosenkranz 2005, p. 304.
Previous Page Next Page