14.
"Experimental
Proof
of the Existence of
Ampere's
Molecular Currents"
[Einstein
and
De
Haas
1915c]
Submitted
23
April
1915
Published
14
May
1915
In:
Koninklijke
Akademie
van
Wetenschappen te
Amsterdam. Section
of Sciences.
Proceedings 18 (1915-16):
696-711. Translation
of:
"Proefondervindelijk
bewijs
voor
het bestaan der moleculaire
stroomen
van
Ampere." Koninklijke
Akademie
van
Wetenschappen te
Amsterdam.
Wis-
en
Natuurkundig Afdeeling.
Verslagen
van
de
Gewone
Vergaderingen
23 (1914-15):
1449-1464
(Einstein
and De
Haas
1915b).
Previous Page Next Page